Zawody Drwali

Newsletter:

Aktualności

15-lecie firmy ZULAS
24.10.2015
Zapraszamy na obchody 15-lecia firmy ZULAS. Uroczystości zaplanowano na 13-14 listopada 2015 Z tej okazji będzie mieć miejsce: Polska premiera maszyn wielooperacyjnych John Deere serii G...
Wyniki XV Zawodów Drwali
21.06.2015
Wyniki XV Zawodów Drwali   Zawody Drwali o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka 1)     Uniwersytet Przyrodniczy Poznań 2) &nb...

PARTONI MEDIALNI


Regulamin Drużynowych Zawodów Drwali 2011r.

24.05.2011

 

 

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH ZAWODÓW DRWALI

       „NIEDŹWIEDŹ 2011”

 

 

   Data: 2011.06.25.

   Godzina:14.00 -16.00.

 

   Miejsce: Niedźwiedź –boisko sportowe.

 

   Cel:

·         Prezentacja społeczności lokalnej specyfiki pracy przy pozyskaniu drewna.

·         Upowszechnienie bezpiecznych i wydajnych metod pracy.

·         Integracja grupy zawodowej drwali.

 

 

Warunki uczestnictwa w zawodach.

W zawodach uczestniczą na równych prawach 3 -osobowe zespoły. Drwale zgłoszeni do zawodów muszą być wyposażeni w standardowe ubranie i obuwie robocze, opatrunek osobisty oraz siekierę. Zawodnicy występują w kaskach z ochronnikami oczu i słuchu oraz w rękawicach roboczych.

 

Do zawodów dopuszcza się typowe pilarki, powszechnie stosowane ze standardowym wyposażeniem, bezwzględnie z hamulcem, bez zmian konstrukcyjnych.

 

Zawody drwali będą składały się z następujących konkurencji:

 

 1.              sprawdzian wiadomości teoretycznych
 2.              okrzesywanie
 3.              przerzynka wałka ustawionego pionowo
 4.              złożona przerzynka kłody
 5.              łupanie wałków
 6.              przeniesienie stosu
 7.              ścinka drzew
 8.             „na fajrant”

 

 

Ocenie podlegają tylko te czynności, wyposażenie i parametry, które są wymienione w regulaminie poszczególnych konkurencji. O kolejności zajętego miejsca w klasyfikacji drużynowej decyduje - liczba zdobytych punktów.

 

 

Do konkurencji I-III przystępuje każdy zawodnik drużyny i rywalizuje z drwalami pozostałych ekip. Drużyna uzyskuje sumę punktów zdobytych przez poszczególnych zawodników.

 

W konkurencji V – VI i  VIII  uczestniczy równocześnie cała drużyna.

 

W konkurencji IV i VII bierze udział jeden zawodnik z każdej drużyny. Drużyna sama typuje swojego przedstawiciela.

 

Do przeprowadzenia zawodów powołuje się Sędziego Głównego oraz do oceny poszczególnych konkurencji wyznacza się zespoły oceniające. Sędzia Główny o godzinie 13.00 przeprowadzi odprawę – obecność zawodników obowiązkowa.

 

Protesty. Jeżeli zawodnik dopatrzy się w decyzji zespołu oceniającego uchybień – to może złożyć ustny protest do Sędziego Głównego w przeciągu 15 min. po zakończeniu danej konkurencji.

 

 

  OPIS KONKURENCJI

 

  Konkurencja I - sprawdzian wiadomości teoretycznych

 

Konkurencja obejmuje 10 pisemnych - jednakowych dla wszystkich pytań testowych  z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy pozyskaniu drewna.

Czas testu 20 min.

 

Dyskwalifikacja:

 • za ściąganie.

 

Punktacja: wartość odpowiedzi za poszczególne pytanie wynosi  3 pkt, zawodnik może otrzymać maksymalnie 30 pkt., drużyna 90 pkt.

 

 

  Konkurencja II- okrzesywanie

 

Konkurencja polega na okrzesaniu wyznaczonego odcinka drzewa. Gałęzie należy odciąć w strefie 120 stopni po obu stronach strzały równo z powierzchnią kłody /max. jednym    cięciem 2 sęki /.

Zawodnik na rozkaz sędziego podchodzi na linię startu, uruchamia pilarkę i trzyma ją na strzale tak, aby końcówka prowadnicy była przed znakiem „początek”. Na sygnał „START” zawodnik przystępuje do pracy. Zespół oceniający mierzy czas od komendy „START” do momentu, kiedy końcówka prowadnicy przekroczy znak „koniec”.

 

 Dyskwalifikacja:

 • za pozostawienie sęka o wysokości powyżej 1,0 cm,
 • za zranienie kłody na głębokość powyżej 1,0 cm.

 

Punktacja: zawodnik może zdobyć od 0 do 36 punktów w  zależności od uzyskanego czasu. Najlepszy wynik – 36 punktów, a każdy następny o 2 punkty mniej.

 

 

    Konkurencja III – przerzynka wałka pionowego

 

Zadanie polega na odcięciu krążka 5,0 cm grubości z wałka drewna ustawionego pionowo na ziemi w jak najkrótszym czasie.

                                                                                          

Dyskwalifikacja:

·         za przewrócenie wałka,

·         za nie odcięcie krążka,

·         za przekroczenie grubości odciętego krążka / tolerancja 1,0 cm /.

 

Punktacja: zawodnik może zdobyć od 0 do 18 punktów, w zależności od uzyskanego czasu. Najlepszy wynik – 18 punktów, każdy kolejny o1 punkt mniej.

 

 

     Konkurencja IV- złożona przerzynka kłód.

 

Na sygnał START, od którego zaczyna się pomiar czasu, zawodnik powinien:

 • wziąć pilarkę i podejść do kłody,
 • poprowadzić rzaz z dołu do góry do 5,0 cm linii, której nie można przeciąć,
 • wyjąć piłę z rzazu i odciąć krążek o grubości 5,0 cm rzazem z góry, przy czym należy zacząć cięcie w 20,0 cm strefie zaznaczonej farbą,
 • zatrzymać pilarkę,
 • przejść linię mety. 

 

Dyskwalifikacja:

 • za przecięcie pasa środkowego,
 • rozpoczęcie cięcia z góry w niewłaściwej strefie,
 • za nie odcięcie krążka,
 • za odcięcie krążka powyżej 5 cm grubości.

 

Punktacja:

60 punktów – otrzymuje drużyna, której przedstawiciel wykona najszybciej  zadanie,

50 punktów – otrzymuje druga drużyna,

40 punktów – otrzymuje trzecia drużyna,

30 punktów – otrzymuje czwarta drużyna

20 punktów – otrzymuje piąta drużyna

10 punktów – otrzymuje szósta drużyna

 0 punktów -  otrzymuje drużyna zdyskwalifikowana.

 

 

Konkurencja V - łupanie wałków / sztafeta /

 

Zadanie polega na rozłupaniu trzech 40 cm wałków siekierą przez każdego członka drużyny.

Na komendę START zawodnik podbiega do wałków, rozłupuje trzy w jak najkrótszym czasie, odkłada siekierę i wraca na linię startową. W momencie przekroczenia przez niego linii konkurencję może rozpocząć kolejny  zawodnik drużyny.

 

 Dyskwalifikacja:

·         za nie rozłupanie wałka na dwie części.

 

Punktacja:

60 punktów – otrzymuje drużyna, która najszybciej wykona zadanie,

50 punktów – otrzymuje druga drużyna,

40 punktów – otrzymuje trzecia drużyna,

30 punktów – otrzymuje czwarta drużyna

20 punktów – otrzymuje piąta drużyna

10 punktów – otrzymuje szósta drużyna

0 punktów - otrzymuje drużyna zdyskwalifikowana.

 

 

Konkurencja VI – przeniesienie stosu

 

Zadanie polega na przeniesieniu stosu drewna o wymiarach 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m do wyznaczonego miejsca z zachowaniem wymiarów stosu.

 

Dyskwalifikacja

·         przekroczenie jednego z wymiarów o 20 %.

 

Punktacja:

120 punktów – otrzymuje drużyna, która najszybciej wykona zadanie,

100 punktów – otrzymuje druga drużyna,

80 punktów – otrzymuje trzecia drużyna,

60 punktów – otrzymuje czwarta drużyna

40 punktów – otrzymuje piąta drużyna

20 punktów – otrzymuje szósta drużyna

0 punktów - otrzymuje drużyna zdyskwalifikowana.

 

     Konkurencja VII – ścinka drzew.

 

Na wezwanie zespołu oceniającego zawodnik podchodzi do drzewa, wyznacza miejsce ustawienia palika kierunkowego w przedziale 1,0 mb po obu stronach głównego kierunku obalania w odległości 6 m od pnia. Jeżeli zawodnik nie określi kierunku w ciągu 3 minut – uczyni to zespół oceniający. Palik wskazuje kierunek, w którym zawodnik ma obalić drzewo. Po ustaleniu kierunku obalania drzewa zawodnik z unieruchomioną pilarką i narzędziami pomocniczymi staje w odległości 3 m od drzewa w strefie bezpiecznej. Na komendę start zawodnik przystępuje do wykonania zadania. Jeszcze przed upadkiem drzewa na ziemię zawodnik powinien odejść w bezpiecznym kierunku. Czas liczy się od sygnału start do momentu upadku drzewa na ziemię. Zawodnik ma 3 minuty na wykonanie zadania.


Dyskwalifikacja:

·         za naruszenie przepisów bhp dotyczących ścinki drzew,

·         za przekroczenie 1,5 mb od kierunku obalania.

 

 Punktacja: zawodnik może maksymalnie otrzymać 150 punktów. Za każdy 1 cm odchylenia drzewa od palika po prawej lub lewej stronie odejmuje się 1 punkt. Dopuszczalne odchylenie – 1,5 m.

 

 

Konkurencja VII –„na fajrant” (sztafeta)

     

Zadanie polega na rzucie kaskiem na uprzednio wbity palik tak, aby na nim zawisł. Na komendę START pierwszy zawodnik drużyny rzuca kaskiem z linii startowej na palik, aż do momentu zawieszenia. Kolejny zawodnik podbiega do palika, zdejmuje kask, wraca na linię startową i przystępuje do rzutu. Konkurencja zostaje zakończona w momencie, gdy ostatni zawodnik drużyny zawiesi kask na paliku i wypije napój regeneracyjny.

 

Dyskwalifikacja:

 • za wylanie napoju regeneracyjnego.

 

Punktacja:

60 punktów – otrzymuje drużyna, która najszybciej wykona zadanie,

50 punktów – otrzymuje druga drużyna,

40 punktów – otrzymuje trzecia drużyna,

30 punktów – otrzymuje czwarta drużyna

20 punktów – otrzymuje piąta drużyna

10 punktów – otrzymuje szósta drużyna

0 punktów - otrzymuje drużyna zdyskwalifikowana.

 

 

Opracował:

mgr inż. Jarosław Guzowski                                                                       

mgr inż. Norbert Stoczewski

 Pobierz Regulamin PDF

 app/webroot/userfiles/file/Dokumenty/reg_zaw_drwali_2011.pdf